Wspieram:

Pomagam: 

             * w uwalnianiu się od trudnych emocji - lęki, smutki, niepokoje, poczucia winy, złości,                                  fobie, natręctwa, żałoba, nieśmiałość, poczucie odrzucenia, poczucie niedopasowania...

            * w bólu fizycznym tj. bóle kręgosłupa, głowy, zaciskaniu szczek, problemach, niepokojem rąk i                  nóg i innymi związanymi z nadmiarem stresu i trudów życia,

             * procesie zdrowienia i podnoszeniu jakości życia przy:

              - chorobach psychosomatycznych,
              - chorobach zagrażających życiu,
              - i chorobach przewlekłych

             * w uzdrawianiu traum i wypartych emocji w następstwie przytłaczających wydarzeń

             * w uzdrawianiu traum z okresu prenatalnego, porodowego i wczesnego dzieciństwa, oraz pokoleniowych

             * w uzdrawianiu PTSD - Zespołu Stresu Pourazowego,

             * w uwalnianiu się od skutków chronicznego stresu

             * w konfliktach wewnętrznych,

             * w problemach z relacjami,

             * w bezsenności,

             * w bruksizmie, problemach z zębami, uszami,  zatokami,

             * w trudnościach z realizacją celów,

             * w uwalnianiu się od  ograniczających przekonań,

             * w wypaleniu zawodowym,

             * w blokadzie twórczej,

Jak pracuje?

Sesje indywidualne

Warsztaty

Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne online.

Organizuję jedno i dwudniowe warsztaty tematyczne oraz kilkudniowe turnusy rozwojowo-terapeutyczne. 

Współpracuję z osobami, które same przeszły i zintegrowały w sobie głębokie procesy rozwojowe i na co dzień pracują z ludźmi, wspierając ich w zdrowieniu i odkrywaniu siebie.

Moim celem jest wspieranie Ciebie w odzyskiwaniu dostępu do ogromnego potencjału jakim dysponujesz, potencjału do samozdrowienia. Tak aby życie przynosiło Ci więcej spokoju, radości, satysfakcji i poczucia spełnienia.

 

Zapraszam !

Joanna Frankiewicz

W pracy z Tobą łączę liczne metody z własnym doświadczeniem i dopasowuję je do Twoich potrzeb. Pracuje holistycznie na wielu poziomach, tak aby Twój cel mógł się jak najszybciej urzeczywistnić.

Uczę prostych i sprawdzonych technik samopomocowych, umiejętności zdrowienia i samoregulacji.  Pracuję pod superwizją i mentoringiem.

 

*odkrywanie i wzmacnianie intuicji, która wprowadza więcej spokoju, pewności i łagodności w życiu, pomagając poruszać się w zagmatwanym świecie,

*uwalnianie ciała od bólu i przytłaczających emocji spowodowanych traumami, trudnymi wydarzeniami, przewlekłym stresem, konfliktami wewnętrznymi i wypartymi emocjami, aby przywracać poczucie bezpieczeństwa, akceptację i zaufanie do siebie i wyższy komfort życia,

*odzyskiwanie radości dziecka dzięki bliższemu poznaniu siebie, uwalnianiu się od ograniczających schematów i przekonań oraz otwarciu na przepływ twórczej energii, aby doświadczać wolności i motywacji do kreowania życia w zgodzie  ze sobą

Stawiam na Twój potencjał do samozdrowienia,

powracania do równowagi,

przywracania mocy

i odzyskiwania twórczej energii w życiu.