Edukacja rozwojowa

 • certyfikowana Trenerka Rozwoju Osobistego – Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2012-2015),

 • certyfikowana Provider TRE® (Trauma Releasing Exercises) w metodzie dr. Davida Bercelego, ćwiczeń uwalniających stres, traumy i wyparte emocje (2015- 2016),

 • Trenerka EFT - Klasyczne - Techniki Emocjonalnej Wolności - metody pracy z bólem emocjonalnym i fizycznym, ograniczającymi przekonaniami (2020), Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,

 • Trenerka EFT- Rozszerzone - Cellular EFT, Matrix Reimprinting - metody pracy z traumą, w tym z traumą z okresu przedwerbalnego, traumą pokoleniową, a także w pracy z relacjami, z blokadami wewnętrznymi, konfliktami, celem i innymi problemami emocjonalnymi (2021) Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,

 • Brainspotting - metoda pracy z traumą wg. dr. David Granda wywodząca się z EMDR, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia neuronauki, w zakresie zdolności mózgu do samoleczenia i samoreoganizacji. (2021) faza.1, 2, 4 - w trakcie certyfikacji,

 • Certyfikowany Nauczyciel Extrakompetencyjny I i II stopnia Vedic-Art®u w metodzie Curta Kallmana podnoszenia komfortu i jakości życia przez otwarcie na kreację w procesie malarstwa intuicyjnego (2019),

 • szkolenie praktyczne w terapii dr. Carla Simontona – warsztaty psychoonkologiczne wsparcie zdrowia przy chorobach zagrażających życiu (2016, 2017),

 • Łagodna Bioenergetyka dr. Ewy Reich – moduł podstawowy i zaawansowany -  metoda pracy z traumą pierwotną – teoria i  techniki praktyczne,(2015, 2016),

 • warsztaty nauczycielskie z Masażu Dotyk Motyla (2016) - masaż przywracający zerwaną więź, 

 • trener „Odyseji Umysłu” - program kreatywnego rozwiazywania problemów stworzony przez dr. Sama Micklusa - (2005)

 • instruktor jogi śmiechu w Fundacji Jogini Śmiechu, (2020)

 • Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) – metoda terapeutyczna dr. Maxie C Maultsby - 2016, 2017 

W ramach edukacji rozwojowej związanej z pracą terapeuty oraz trenera rozwoju osobistego odbyłam kilka tysięcy godzin szkoleniowych, praktyki oraz terapii własnej. Jako trener rozwoju osobistego praktykuję od 2005 roku, a jako terapeuta od 2016 roku. Jestem w ciągłej edukacji, która pogłębia mój warsztat pracy. Pracuję pod superwizją i mentoringiem. 

Moje kompetencje

Warsztaty doskonalące:

Edukacja wczesna:

 • 1993r - ukończenie studiów – Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek Bankowość

 • 1998 - Profesjonalne Studium Marketingu – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów

 • 2002 - studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie w turystyce i hotelarstwie – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie  

 • 2003 - 2017 - budowa i prowadzenie własnej firmy

 • 2013, 2014 - refleksoterapia 1 i 2 stopień – Polski Instytut Refleksologii – metoda Eunice Ingham

 • 2015 -Ustawienia systemowe w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwoju – u Dr. Ilse Kutschera

 • 2015 – O neurobiologii i empatii – Leance- Efficiency and  Nonviolent  Communication

 • 2016 - Podstawy Analizy Transakcyjnej – metoda dr. Erica Berne na temat relacji międzyludzkich

Z kim tworzę Akademię?

Moje doświadczenia

Opinie