Inne artykuły

Więcej artykułów na temat Masażu Dotyk Motyla

Warsztaty  - nauka Masażu Dotyk Motyla

Celem terapii jest rozpuszczenie zbroi poprzez łagodny, otwierający dotyk, który pozwala na naturalny przepływ energii życiowej oraz uświadomieniu sobie wydarzeń, które miały wpływ na jej powstanie, a także dostrzeżenie systemu obronnego jaki sobie zbudowaliśmy w ich następstwie.

Dzięki świadomości mechanizmów obronnych oraz leżących u ich podstaw traum i wspomnień zaczyna się proces uzdrawiania poprzez rozmowę, łagodny dotyk, doświadczenie przepływu emocji, uzdrowienie wspomnień, a na koniec zintegrowanie tego co przeżyliśmy już w codziennym życiu.

Dzięki temu możemy w sposób już bardziej świadomy reagować na sytuacje, które wcześniej automatycznie tworzyły blokady i uniemożliwiały nam pełne wyrażanie i odczuwanie siebie.

Do systemu Łagodnej Bio-Energetyki można dodawać techniki edukacyjne i terapeutyczne, które zgodne są z jej podstawowymi założeniami opartymi na samoregulacji i delikatnym podejściu.

Jaki jest cel terapii?

Dotyczy nie tylko wydarzeń traumatycznych. Może wiązać się również z radosnymi przeżyciami, których wyrażenie zostało wyparte lub zahamowane z powodu braku akceptacji, czy przyzwolenia ze strony innych.

Te wydarzenia mogą skutkować zakładaniem zbroi i w przyszłości stać się trwałymi blokadami fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi, zaburzającymi nasz rozwój i zdrowie.

 

W ujęciu Łagodnej Bio-Energetyki wyróżnia się traumy:

 

    * z okresu prewerbalnego, czyli od poczęcia do 2 roku życia, np. z problemami z poczęciem, czy akceptacją ciąży, stanami emocjonalnymi rodziców w czasie ciąży, nadużyciami leków, narkotyków, czy alkoholu, komplikacjami porodowymi (cesarka, owiniecie pępowiną, poród pośladkowy), separacją od matki po porodzie, nadmiernym treningiem czystości, karmieniem wg. schematu

    * traumy związane ze stanami nieświadomymi tj. znieczulenia, operacje, złamania, śpiączki, wypadki, zranienia, choroby , tonięcia, odmrożenia, utraty przytomności, uczucia bycia poza ciałem, porażenia prądem, oparzenia, wojny, doświadczenia śmierci

   * stany transowe – stany, które powodują dysocjację lub stany hipnotyczne np. nadużycie alkoholu, narkotyków leków, molestowanie seksualne lub fizyczne

    * a także – śmierć, żałoba, utrata pracy, rozstania z przyjacielem, przeprowadzki

Zbroję stanowią

wszystkie metody jakich używamy,

aby chronić siebie

przed przytłoczeniem emocjonalnym lub fizycznym

w sytuacjach

zagrażających naszemu życiu i zdrowiu.

Płynie nieskrępowanie przez całe nasze życie pulsując, kurcząc się i rozszerzając, ładując i rozładowując. Doświadczamy jej w ciele w formie przepływu emocji, odczuć i wrażeń tj. łaskotanie, mrowienie,  ciepło, zimno, pulsowanie, promieniowanie. 

Jednak jej przepływ ulega zakłóceniu w momentach wydarzeń trudnych, traumatycznych. Niektóre traumatyczne wydarzenia zwłaszcza z okresu bardzo wczesnego dzieciństwa skutkują bardzo silnymi, instynktownymi reakcjami obronnymi naszego organizmu i wiążą się z założeniem zbroi.

Trauma

jest to każde wydarzenie, które

skutkuje zaburzeniem przepływu energii życiowej.

Wydarzenia, które skutkują zakładaniem zbroi, mogą zostać przez nas wyparte lub stłumione z powodu bólu fizycznego lub emocjonalnego, którego nam dostarczają. W pamięci naszego ciała zapisane są wspomnienia tych traum w formie zbroi. Nieuzdrowione, mogą w przyszłości dawać o sobie znać różnymi ograniczeniami. Zbroja przejawia się we wzorcach postępowania, w napięciach mięśniowych, w objawach psychosomatycznych, w sposobie wyrażania emocji, w nadpobudliwości lub braku energii, czy w spadku odporności.

 Zbroja

jest unikalna dla każdej osoby.

Jej założenie skutkuje

zaburzeniem przepływu energii życiowej.

Jej celem jest ochrona nas również w przyszłości, aby nie dopuszczać do przeżywania podobnych doświadczeń. Zbroja zakładana jest instynktownie i nieświadomie, najczęściej w okresie od 2-3 roku życia. Mistrzami w zakładaniu zbroi są dzieci. Charakterystyczną cechą zbroi jest trwałość, co ma wpływ na nasze przyszłe wybory i sposób w jaki przeżywamy nasze życie. Zbroja, która w przeszłości służyła naszej ochronie, z czasem może stać się poważną przeszkodą do przeżywania pełni życia.

Energia życiowa

 wypełnia centrum wszystkich istot żywych,

powoduje, że organizm żyje.

Łagodna Bio-Energetyka dr. Ewy Reich operuje pojęciami energii życiowej, traumy i zbroi.

 

 

Energia życiowa, zbroja, trauma?

 

Terapia Łagodnej Bio-Energetyki dr. Ewy Reich może być stosowana u dzieci i dorosłych. Pomaga odzyskiwać zdrowie i wspiera rozwój. Jest pomocna w przypadku różnych dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, depresją, lękami, nerwicami i innymi chorobami, a także problemami w budowaniu relacji, czy zaburzeniami seksualnymi.  Jej celem jest również wspieranie dobrego początku dla przyszłych matek.

Przez lata doświadczeń, dr. Ewa Reich stworzyła

system złożony z 30 metod.

Pozwalają one uzdrowić pamięć traum

i trudnych wydarzeń zapisanych w ciele,

dzięki ich rozpoznaniu i uświadomieniu

oraz delikatnemu dotykowi.

W ten sposób podejścia przywraca siły witalne,

wzmacnia system odpornościowy i energetyczny człowieka

oraz harmonizuje pracę wewnętrznych narządów. 

 

Czym jest terapia dr. Ewy Reich?

U podstaw Łagodnej Bio-Energetyki leży delikatny dotyk oraz pełne akceptacji, zrozumienia i szacunku podejście do pacjenta. Takie podejście dr. Ewa Reich wyniosła z doświadczenia nabytego w czasie, gdy jako asystentka współpracowała ze swoim ojcem Wilhelmem Reichem, znanym austriackim psychiatrą i psychoanalitykiem. On jako pierwszy włączył dotyk do zachodniej psychoterapii i stworzył podwaliny bioenergetyki. Widząc jak jej ojciec pracuje z dziećmi, czy osobami starszymi zaczęła koncentrować się na formie terapii opartej na łagodnym, subtelnym dotyku.

Rozwinęła ją potem w swojej praktyce lekarskiej oraz w trakcie kursów i warsztatów prowadzonych na całym świecie.

Pierwszą technika, którą stworzyła był Masaż Dotyk Motyla. Przywracał życie i odbudowywał więź przedwcześnie urodzonym niemowlętom, które doświadczały traumy urodzeniowej pod wpływem trudów porodu, działań medycznych i separacji z mamą. 

Z czasem dr. Ewa Reich dołączyła kolejne techniki, tworząc z tego system edukacyjno-terapeutyczny, w którym subtelny dotyk Masażu Dotyk Motyla, stał się wyznacznikiem podejścia dla całej metody.

Łagodna Bio-Energetyka dr. Ewy Reich

to system edukacyjno-terapeutyczny,

który wykorzystuje szereg metod przywracających zdrowie

i wspomagających rozwój człowieka od momentu poczęcia, aż po starość.

Opracowała go lekarz - pediatra dr. Ewa Reich,

córka znanego psychoanalityka i twórcy bioenergetyki Wilhelma Reicha.

Łagodna Bio Energetyka dr. Ewy Reich