Łagodna Bio Energetyka dr. Ewy Reich

Łagodna Bio-Energetyka dr. Ewy Reich

to system edukacyjno-terapeutyczny,

który wykorzystuje szereg metod przywracających zdrowie

i wspomagających rozwój człowieka od momentu poczęcia, aż po starość.

Opracowała go lekarz - pediatra dr. Ewa Reich,

córka znanego psychoanalityka i twórcy bioenergetyki Wilhelma Reicha.

U podstaw Łagodnej Bio-Energetyki leży delikatny dotyk oraz pełne akceptacji, zrozumienia i szacunku podejście do pacjenta. Takie podejście dr. Ewa Reich wyniosła z doświadczenia nabytego w czasie, gdy jako asystentka współpracowała ze swoim ojcem Wilhelmem Reichem, znanym austriackim psychiatrą i psychoanalitykiem. On jako pierwszy włączył dotyk do zachodniej psychoterapii i stworzył podwaliny bioenergetyki. Widząc jak jej ojciec pracuje z dziećmi, czy osobami starszymi zaczęła koncentrować się na formie terapii opartej na łagodnym, subtelnym dotyku.

Rozwinęła ją potem w swojej praktyce lekarskiej oraz w trakcie kursów i warsztatów prowadzonych na całym świecie.

Pierwszą technika, którą stworzyła był Masaż Dotyk Motyla. Przywracał życie i odbudowywał więź przedwcześnie urodzonym niemowlętom, które doświadczały traumy urodzeniowej pod wpływem trudów porodu, działań medycznych i separacji z mamą. 

Z czasem dr. Ewa Reich dołączyła kolejne techniki, tworząc z tego system edukacyjno-terapeutyczny, w którym subtelny dotyk Masażu Dotyk Motyla, stał się wyznacznikiem podejścia dla całej metody.

 

Czym jest terapia dr. Ewy Reich?

Przez lata doświadczeń, dr. Ewa Reich stworzyła

system złożony z 30 metod.

Pozwalają one uzdrowić pamięć traum

i trudnych wydarzeń zapisanych w ciele,

dzięki ich rozpoznaniu i uświadomieniu

oraz delikatnemu dotykowi.

W ten sposób podejścia przywraca siły witalne,

wzmacnia system odpornościowy i energetyczny człowieka

oraz harmonizuje pracę wewnętrznych narządów. 

 

Terapia Łagodnej Bio-Energetyki dr. Ewy Reich może być stosowana u dzieci i dorosłych. Pomaga odzyskiwać zdrowie i wspiera rozwój. Jest pomocna w przypadku różnych dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, depresją, lękami, nerwicami i innymi chorobami, a także problemami w budowaniu relacji, czy zaburzeniami seksualnymi.  Jej celem jest również wspieranie dobrego początku dla przyszłych matek.

 

Energia życiowa, zbroja, trauma?

Łagodna Bio-Energetyka dr. Ewy Reich operuje pojęciami energii życiowej, traumy i zbroi.

 

Energia życiowa

 wypełnia centrum wszystkich istot żywych,

powoduje, że organizm żyje.

Jej celem jest ochrona nas również w przyszłości, aby nie dopuszczać do przeżywania podobnych doświadczeń. Zbroja zakładana jest instynktownie i nieświadomie, najczęściej w okresie od 2-3 roku życia. Mistrzami w zakładaniu zbroi są dzieci. Charakterystyczną cechą zbroi jest trwałość, co ma wpływ na nasze przyszłe wybory i sposób w jaki przeżywamy nasze życie. Zbroja, która w przeszłości służyła naszej ochronie, z czasem może stać się poważną przeszkodą do przeżywania pełni życia.

 Zbroja

jest unikalna dla każdej osoby.

Jej założenie skutkuje

zaburzeniem przepływu energii życiowej.

Wydarzenia, które skutkują zakładaniem zbroi, mogą zostać przez nas wyparte lub stłumione z powodu bólu fizycznego lub emocjonalnego, którego nam dostarczają. W pamięci naszego ciała zapisane są wspomnienia tych traum w formie zbroi. Nieuzdrowione, mogą w przyszłości dawać o sobie znać różnymi ograniczeniami. Zbroja przejawia się we wzorcach postępowania, w napięciach mięśniowych, w objawach psychosomatycznych, w sposobie wyrażania emocji, w nadpobudliwości lub braku energii, czy w spadku odporności.

Trauma

jest to każde wydarzenie, które

skutkuje zaburzeniem przepływu energii życiowej.

Płynie nieskrępowanie przez całe nasze życie pulsując, kurcząc się i rozszerzając, ładując i rozładowując. Doświadczamy jej w ciele w formie przepływu emocji, odczuć i wrażeń tj. łaskotanie, mrowienie,  ciepło, zimno, pulsowanie, promieniowanie. 

Jednak jej przepływ ulega zakłóceniu w momentach wydarzeń trudnych, traumatycznych. Niektóre traumatyczne wydarzenia zwłaszcza z okresu bardzo wczesnego dzieciństwa skutkują bardzo silnymi, instynktownymi reakcjami obronnymi naszego organizmu i wiążą się z założeniem zbroi.

Zbroję stanowią

wszystkie metody jakich używamy,

aby chronić siebie

przed przytłoczeniem emocjonalnym lub fizycznym

w sytuacjach

zagrażających naszemu życiu i zdrowiu.

Dotyczy nie tylko wydarzeń traumatycznych. Może wiązać się również z radosnymi przeżyciami, których wyrażenie zostało wyparte lub zahamowane z powodu braku akceptacji, czy przyzwolenia ze strony innych.

Te wydarzenia mogą skutkować zakładaniem zbroi i w przyszłości stać się trwałymi blokadami fizycznymi, emocjonalnymi i psychicznymi, zaburzającymi nasz rozwój i zdrowie.

 

W ujęciu Łagodnej Bio-Energetyki wyróżnia się traumy:

 

    * z okresu prewerbalnego, czyli od poczęcia do 2 roku życia, np. z problemami z poczęciem, czy akceptacją ciąży, stanami emocjonalnymi rodziców w czasie ciąży, nadużyciami leków, narkotyków, czy alkoholu, komplikacjami porodowymi (cesarka, owiniecie pępowiną, poród pośladkowy), separacją od matki po porodzie, nadmiernym treningiem czystości, karmieniem wg. schematu

    * traumy związane ze stanami nieświadomymi tj. znieczulenia, operacje, złamania, śpiączki, wypadki, zranienia, choroby , tonięcia, odmrożenia, utraty przytomności, uczucia bycia poza ciałem, porażenia prądem, oparzenia, wojny, doświadczenia śmierci

   * stany transowe – stany, które powodują dysocjację lub stany hipnotyczne np. nadużycie alkoholu, narkotyków leków, molestowanie seksualne lub fizyczne

    * a także – śmierć, żałoba, utrata pracy, rozstania z przyjacielem, przeprowadzki

Jaki jest cel terapii?

Celem terapii jest rozpuszczenie zbroi poprzez łagodny, otwierający dotyk, który pozwala na naturalny przepływ energii życiowej oraz uświadomieniu sobie wydarzeń, które miały wpływ na jej powstanie, a także dostrzeżenie systemu obronnego jaki sobie zbudowaliśmy w ich następstwie.

Dzięki świadomości mechanizmów obronnych oraz leżących u ich podstaw traum i wspomnień zaczyna się proces uzdrawiania poprzez rozmowę, łagodny dotyk, doświadczenie przepływu emocji, uzdrowienie wspomnień, a na koniec zintegrowanie tego co przeżyliśmy już w codziennym życiu.

Dzięki temu możemy w sposób już bardziej świadomy reagować na sytuacje, które wcześniej automatycznie tworzyły blokady i uniemożliwiały nam pełne wyrażanie i odczuwanie siebie.

Do systemu Łagodnej Bio-Energetyki można dodawać techniki edukacyjne i terapeutyczne, które zgodne są z jej podstawowymi założeniami opartymi na samoregulacji i delikatnym podejściu.

Warsztaty  - nauka Masażu Dotyk Motyla

Więcej artykułów na temat Masażu Dotyk Motyla

Inne artykuły