Masaż Dotyk Motyla

Krótko o Masażu Dotyk Motyla 

Niewiele jest technik, które wspierają zdrowie i rozwój człowieka od poczęcia do późnej starości. Tym właśnie jest Masaż Dotyk Motyla. Tę prostą i skuteczną sekwencję masażu dr. Ewa Reich tworzyła kilka lat. Uczyła go na całym świecie promując zdrowie i rozwój człowieka. Za swoje zasługi została uznana Honorowym Obywatelem Miasta Wiednia, z którego pochodziła.

 

Masując w delikatny, niczym dotyk motyla sposób, zapraszamy naszą energię życiową do przepływu z centrum ciała do jego powierzchni i dalej poza nią. Dzięki temu ciało się rozluźnia, napięcia rozpuszczają się, a my mamy poczucie, że jest nas jakby więcej.

 

Początkowo Masaż Dotyk Motyla służył przywracaniu życia wcześniakom po szoku porodu, działaniach medycznych, oddzieleniu od matki i jej dotyku. Pomagał odzyskiwać oddech i uzdrawiać traumę. Z czasem stał się narzędziem, które pomagało przywracać utraconą energię życiową osobom, niezależnie od ich wieku. 

 

Masaż Dotyk Motyla można przyjmować w ubraniu. W zależności od wielkości osoby trwa od 8-20 minut. Może go wykonywać każdy, kto wcześniej go poćwiczy. 

Masaż Dotyk Motyla opiera się na łagodnym, delikatnym dotyku. W przypadku osób z nadwrażliwością dotykową lub lękiem przed dotykiem, może być wykonywany nad osobą, w jej aurze. Osoba przyjmująca może wskazać części ciała, których nie chce, żeby były dotykane oraz mówiąc stop, przerwać masaż w każdej chwili.  

Komu i jak służy Masaż Dotyk Motyla

Masaż Dotyk Motyla jest szczególnie polecany: 

 

dla noworodków, niemowląt i dzieci, odnawia utraconą więź w wyniku rozłąki matki z niemowlęciem i pomaga:

    * matce zrelaksować się w trakcie rodzenia i zregenerować siły po porodzie,

    *  w poszerzaniu energii niemowlęcia i zintegrowaniu doświadczenia narodzin,

    *  matce/ojcu w nawiązaniu więzi z niemowlęciem/dzieckiem,

    *  adoptowanym dzieciom w nawiązaniu więzi z nowymi rodzicami,

    *  w radzeniu sobie z dziecięcymi traumami, chorobami, bólem, nadaktywnością i problemami ze snem i

    * działa rozluźniająco przy kolkach dziecięcych.

 

dla dorosłych

    * uzdrawia wspomnienia dotyczące traumy pierwotnej,

    * rozpuszcza zbroję, przywraca naturalny przepływ energii życiowej,

    * ułatwia nawiązanie więzi między partnerami, rodzicami, dziećmi,

    * odbudowuje energię po wypadku/chorobie,

    * poprawia komfort życia osobom w hospicjum,

    * łagodzi objawy stresu, sprzyja rozluźnieniu, poprawia funkcjonowanie organizmu,

    * zapewnia komfort w czasie odczuwania bólu,

    * ułatwia nawiązanie kontaktu z własnym ciałem,

    * pomaga ofiarom przemocy,

    * pomaga osobom przebywającym w szpitalach i hospicjach,

 

dla zwierząt

    * uspokaja, koi, rozluźnia

Jak powstał Masaż Dotyk Motyla

Opracowała go lekarka pediatra dr. Ewa Reich, która praktykując w Harlem Hospital w Nowym Yorku, delikatnym dotykiem pomagała przeżyć przedwcześnie urodzonym dzieciom.

Dzięki temu zaczynały odzyskiwać oddech, wychodziły z szoku okołoporodowego po działaniach medycznych oraz oddzieleniu od matki i jej dotyku. Masaż Dotyk Motyla przywracał zerwaną przez separacje więź między matką i dzieckiem.

Dr. Ewa Reich była córką i asystentką znanego austriackiego psychiatry Wilhelma Reicha, który  w pracy psychoterapeutycznej zauważył, że dotknięcie napiętego mięśnia powoduje u pacjentów rozładowanie emocjonalne.

To rewolucyjne odkrycie wprowadzało dotyk do świata zachodniej psychoterapii, która w tamtym okresie, opierała się wyłącznie na psychoanalizie.

Pracując z ojcem dr. Ewa Reich wiedziała, że centrum każdego człowieka wypełnia energia życiowa, która swobodnie pulsuje i kurczy się. W przypadku trudnych przeżyć ten naturalny przepływ jest blokowany. 

Badania pokazywały, że

delikatne głaskanie powierzchni skóry,

prowadzi do otwierania się i swobodnego przepływu energii życiowej

z centrum ciała, do jego powierzchni i dalej poza nią.

Natomiast dotyk mocniejszy i  głębszy, powoduje

opór ciała, kurczenie się i zapadanie energii.

Przez lata prywatnej praktyki na terenach wiejskich w Main, dr. Ewa Reich udoskonaliła sekwencję Masażu Dotyk Motyla. Będąc świadkiem wielu traum wśród niemowląt, stała się ekspertem w ich rozpoznawaniu i uzdrawianiu u dzieci oraz dorosłych.

 

Traumy pierwotne związane są z okresem od poczęcia do 2 roku życia skutkują zakładaniem tzw. zbroi, czyli różnych metod, które stosujemy, aby przetrwać, które jednocześnie blokują naturalny przepływu energii życiowej. Zauważyła łączność pomiędzy  traumami wczesnego dzieciństwa, zwłaszcza związanymi z niechcianą ciążą, trudnymi przeżyciami w trakcie jej trwania oraz komplikacjami okołoporodowymi, a poważnymi chorobami i schorzeniami.

 

Z czasem dołączyła do masażu kolejne techniki oparte na delikatności i łagodności, tworząc metodę edukacyjno-terapeutyczną do pracy z traumą pierwotną, zwaną Łagodną Bio-Energertyką dr. Ewy Reich, która pomaga przywracać energię witalną i cieszyć się życiem. 

 

Łagodna Bio-Energertyka szczególnie ma służyć dobremu początkowi dla przyszłych mam i ich dzieci. Dr. Ewa Reich dobierała techniki tak, aby służyły rozwojowi dzieci w łonie i przygotowywały matkę do dobrego porodu. Nauczała swojej metody i udoskonalała ją na warsztatach organizowanych na całym świecie. Za swoją pracę i styl życia otrzymała tytuł Honorowego Obywatela miasta Wiednia.

Warsztaty - nauka Masażu Dotyk Motyla

Więcej artykułów na temat Masażu Dotyk Motyla

Inne artykuły