* uwalnianiu się od ocen i przywiązań,        

* radości z samego aktu tworzenia,             

* odzyskiwaniu mocy do zmiany,  

* wzroście samoświadomości,    

* zaufaniu,                                                        

Vedic Art ® mówi o:

 

* przekraczaniu własnych ograniczeń,

* poczuciu wolności i zdrowieniu,

* otwarciu na przepływ twórczy,

* dochodzeniu do równowagi,

* lepszym rozumieniu siebie

 

Stres, przemęczenie, natłok zajęć i nadmiar informacji nie służą znajdowaniu błyskotliwych i twórczych rozwiązań. Doświadczamy rutyny, schematycznego myślenia, mamy poczucie utknięcia i wypalenia. Proces edukacji kładzie nacisk na rozwój umiejętności związanych głównie z lewą  półkulą mózgu.  Zapominając, że ich zrównoważenie daje efekt synergii.

 

Uznaje za najbardziej porządane analizę, obliczenia, logiczne myślenie, zapamiętywanie i sortowanie ogromnej ilości szczegółowych informacji oraz dowody na istnienie wszystkiego. Lubi to co konkretne, twarde i namacalne. Twórczość związana w dużej mierze z prawą półkulą mózgu, stoi po przeciwnej stronie tych oczekiwanych i nagradzanych umiejętności. Jest ulotna, nieuchwytna, ale praktyczna, choć zazwyczaj postrzegamy ją odwrotnie. 

A jednak, rzeczywistość wymaga od nas łatwości wchodzenia w nowe grupy, wymyślania błyskotliwych strategii, znajdowania nietuzinkowych rozwiązań i wyzwalania ciągłej kreatywności.

 

Potrzebujemy elastyczności i umiejętności dostosowywania się. Potrzebujemy większego balansu miedzy tym co twarde, a tym co ulotne. Kiedy prześcigamy się z innymi swoimi wspaniałymi, niecodziennymi  pomysłami, jest nam swobodnie, lekko i radośnie. Jest to stan, którego niedobór odczuwamy najczęściej w swoim życiu.

Vedic-Art® we współczesnym świecie ?

Kiedy rusza kreacja odzyskujemy energię do życia.

Mamy odwagę, żeby zmienić to co nudne, szare i nieciekawe

i ożywić naszą codzienność.

Ale jak to zrobić?

Jak stać się na zawołanie wolnym jak ptak, radosnym i twórczym,

gdy przywykliśmy do tego, że jest inaczej?

I o tym właśnie jest malowanie intuicyjne Vedic-Art®.

Co się dzieje, gdy rusza kreacja?

To metoda poznawania samego siebie poprzez malarstwo intuicyjne, która wykorzystuje naszą spontaniczność i gotowość do doświadczania. Jej prostota i łatwość zastosowania pozwala w ciągu krótkiego czasu pobudzić prawą półkulę mózgową, tak, że otwieramy się na przepływ twórczy.  

Odbywa się to w miejscu sprzyjającym kontemplacji i kontaktowi ze swoim wewnętrznym światem. To taki czas dla siebie, w którym łączymy się z naszymi emocjami i odczuciami, pozwalamy aby uzewnętrzniły się na naszych obrazach poprzez kolory i struktury . Nikt nie ocenia, nie porównuje,  nie nagradza. To co nas ogranicza pozostawiamy za sobą. To nie konkurs na najpiękniejsze dzieło, jego istotą jest głębokie spotkanie ze sobą. 

Czym jest metoda Vedic-Art® ?

Dla kogo jest Vedic-Art® ?

Vedic-Art® jest adresowany do wszystkich. Szczególnie cenny okazuje się dla osób,  których praca wymaga ciągłej kreacji, które doświadczają wypalenia zawodowego,  mają problemy zdrowotne, czują się w życiu nadmiernie ograniczone i poszukują sposobów, aby móc to zmienić. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Wiele z osób po przejściu i pogłębieniu procesu  odkrywa w sobie pasje do malowania.

Dla wielu staje się  inspiracją do zmiany,  do odnajdowania nowego siebie, do bardziej zrównoważonego,  twórczego i radosnego życia. 

Podwaliną dla stworzenia metody rozwoju samoświadomości poprzez malarstwo intuicyjne Vedic-Art®, stała się potrzeba, stworzenia edukacja przyszłości, która będzie miała prawdziwy wpływ na poczucie szczęśliwości i poprzez jej wzrost podnosić będzie jakość życia  w zachodnim świecie.

Metoda Vedic-Art® powstała dzięki wieloletniej pracy Curta Kallmana, szwedzkiego artysty malarza, który przekaz  starożytnych Wedów na temat sztuki i życia połączył z medytacją oraz osobistym doświadczeniem i wiedzą malarską.

Wykorzystał malowanie, jako uniwersalne narzędzie przechodzenia przez proces stworzonych przez siebie 17 zasad Vedic-Art®, które łączą sztukę z różnymi aspekty codziennego życia.

Tym sposobem stworzył on niezwykle prosty system rozwoju osobistego,  który poprzez malowanie spontaniczne, kontaktuje nas z intuicją i otwiera na  naszą nieograniczoną, twórczą naturą.

Przekaz zasad odbywa się drogą ustną przez nauczyciela Vedic-Art®u i  zajmuje cztery dni, które najczęściej dzielone są na dwa spotkania dwudniowe. Pogłębienie zasad to kolejne cztery dni spotkania z malarstwem.

Curt Kallman-twórca Vedic-Art®

Poznaj Vedic Art - malowanie intuicyjne 

Co nam daje Vedic-Art® ?

W procesie malowania Vedic-Art® nawiązujemy kontakt z intuicją.

W ciszy i kontemplacji łączymy się ze swoim wewnętrznym światem .

W akcie stwarzania  pojawiamy się poza czasem, doświadczając twórczego przepływu.  

Odkrywając mądrość kolejnych zasad odczytujemy swoje myśli i emocje. Zauważamy, że przekonania, którym dawaliśmy wiarę tj. „nie potrafię malować”,  czy „ do tego trzeba talentu” z upływem czasu przestają być prawdziwe. To blokady, które nałożyliśmy na siebie pod wpływem ocen i porównań.

Oddzieliły nas od naszych talentów, spontanicznej kreacji i radości z tworzenia, do których mieliśmy dostęp jako dzieci. Wprowadziły poczucie niższej wartości i brak zaufania do siebie. Uzależniły nas od akceptacji i oceny innych.

Z czasem pojawia się łatwość, lekkość i zaskoczenie procesem, który dzieje się tak jakby było jakieś drugie” ja”, które nas prowadzi. I jeśli mu na to pozwolimy, porzucając naszego sabotażystę, wewnętrznego krytyka, to odsłoni przed nami prawdę o nas samych, w języku barw i struktur czytelnym tylko dla nas. Choć niezupełnie wyłącznie dla nas. Bo to wszechobecny język barw i struktur, język uniwersalny, który z nami rezonuje.

Ograniczenia narzucone przez miejsca, czas i zobowiązania powodują, że narasta w nas stres.

W konsekwencji, którego stajemy mniej elastyczni, bardziej drażliwi i zamknięci.

Odczuwamy niedosyt życia, ale rzadko wiążemy go z twórczym działaniem.

 

A to właśnie twórcze działanie,  jest tym, co odróżnia nas od zwierząt, powoduje, że możemy się wyrazić się w pełni i żyć energią twórczej pasji. I nie ma znaczenia, czy to będzie artystyczne działanie typu śpiew, taniec, malowanie, czy pisanie. Czy raczej swobodne kreowanie działań w rodzinnym gronie, w pracy, czy w biznesie. Potrzebujemy przywołać naszą kreatywność i zadbać o prawą półkulę mózgu, tą  wrażliwą na kolory, dźwięki, zapachy i spontaniczne ruchy. Tą, która łączy nas z intuicją i przynosi nam poczucie wolności, spełnienia i radości.

Malujemy spontanicznie, podążając za intuicją w kontakcie z tym co czujemy.

Powoli odzyskujemy spokój i poczucie równowagi,

przybywa nam radości, lekkości i wewnętrznej wolności.

 

Vedic-Art® uczy nas, jak docierać do pokładów czystej, nieskończonej kreacji i przekładać to na naszą zabieganą codzienność. Vedic-Art® nie wymaga żadnych talentów, ani wiedzy na temat malowania. Prowadzi przez odkrywanie siebie i swoich umiejętności na drodze 17 zasad, które przekazuje ustnie nauczyciel Vedic-Art®u. Całość zawarta jest w 8 dniach, z czego pierwsze 4 dni to poznanie zasad, a kolejne to pogłębianie tego procesu.

Każda z zasad powiązana jest z innym aspektem naszego życia, a w całości tworzą system uniwersalny, który możemy odnieść do naszego życia osobistego i zawodowego.

Dzięki Vedic-Art®

nabywamy biegłości w otwieraniu się na spontaniczną kreację.

Przychodzą do nas pomysły, które należą do świata:

    * przepływu twórczego, a nie wymysłu twórczego,

    * do stwarzania, a nie odtwarzania,

    * do odpuszczania, a nie kontroli,

    * do zaufania, a nie dowodu.

Tworząc wzmacniamy poczucie naszej wartości. Bo obraz, którego jesteśmy autorami, staje się dowodem na to, że potrafimy przekraczać to co nas ogranicza, blokuje i zamyka. I tę jakość wewnętrznej sprawczości opartą o zaufanie do siebie, możemy przenosić dalej do naszego życia. Malowaniu towarzyszy lekkość i radość z samego faktu tworzenia, z tego autentyzmu, który wychodzi spod naszego pędzla. I nie ważne jest co inni o tym myślą, ważna staje się wyłącznie ta chwila,  która odrywa nas od codziennych trosk i przywraca dobre samopoczucie. W miarę malowania pojawiają się i rozwijają nowe techniki i umiejętności, które ku naszemu zdziwieniu z łatwością zaczynamy stosować.

Curt Kallman rozpoczął przekazywanie swojej metody w roku 1988 w zamku Bosjokloster w Szwecji. Prowadził kursy stacjonarne i objazdowe, które z czasem stały się bardzo popularne zwłaszcza w krajach skandynawskich, gdzie przez proces malowania intuicyjnego przeszło już ponad milion osób.

 

Między innymi odbywają się one przez całe lato na Oland,  rodzinnej wyspie Curta Kallmana, na którą rok rocznie przybywają setki osób, aby oddawać się malowaniu w wynajętych do tego celu stodołach. 

 

Metoda Vedic-Art®u jest mocno zakorzeniona w całej Skandynawii, w Polsce i we Francji, ale zajęcia odbywają się już na całym świecie. Od 2007r kiedy metoda pojawiła się w Polsce, przez jej proces przeszły tysiące osób i wykształciło się kilkudziesięciu nauczycieli.

 

Metoda Vedic-Art® została  oficjalnie zarejestrowana i opatentowana przez twórcę Curta Kallmana,  co gwarantuje jej skuteczność.  Przed śmiercią w 2009r Curt Kallman przekazał patent i pieczę nad rozwojem Vedic-Art®u synowi Johannesowi Kallmanowi. Obecnie opiekę nad Polską sprawuje Halina Łucka oraz Jacek Poteralski.

Curt Kallman-twórca Vedic-Art®

Warsztaty - poznaj Vedic Art®

Więcej artykułów na temat Vedic Art ®

Inne artykuły