Pomagam: 

           

             * w uwalnianiu się od trudnych emocji - lęki, smutki, niepokoje, poczucia winy, złości,                                  fobie, natręctwa, żałoba, nieśmiałość, poczucie odrzucenia, poczucie niedopasowania...

            * w bólu fizycznym tj. bóle kręgosłupa, głowy, zaciskaniu szczek, problemach, niepokojem rąk i                  nóg i innymi związanymi z nadmiarem stresu i trudów życia,

             * procesie zdrowienia i podnoszeniu jakości życia przy:

                - chorobach psychosomatycznych,
                - chorobach zagrażających życiu- jakich jak nowotwory, hashimoto itp
                - i chorobach przewlekłych

             * w uzdrawianiu traum i wypartych emocji w następstwie przytłaczających wydarzeń

             * w uzdrawianiu traum z okresu prenatalnego, porodowego i wczesnego dzieciństwa, oraz                            pokoleniowych

             * w uzdrawianiu PTSD - Zespołu Stresu Pourazowego,

             * w uwalnianiu się od skutków chronicznego stresu

             * w konfliktach wewnętrznych,

             * w problemach z relacjami,

             * w bezsenności,

             * w bruksizmie, problemach z zębami, uszami,  zatokami,

             * w trudnościach z realizacją celów,

             * w uwalnianiu się od  ograniczających przekonań,

             * w wypaleniu zawodowym,

             * w blokadzie twórczej,

Jak wygląda sesja ?