Żyć mocą łagodności

Łagodność kojarzy nam się z delikatnością i ufnością, ale też wycofaniem, ustępliwością,  naiwnością i bezradnością. Z jednej strony są cechy, które nas bardzo przyciągają, a z drugiej odpychają, bo nie przystają do wymogów świata, w którym żyjemy.

 

Inaczej się dzieje, gdy odzyskujemy dostęp do naszej wewnętrznej mocy, tej mocy, która wie kim jesteśmy i czego naprawdę potrzebujemy. Wtedy pojawia się pewność, spokój i zaufanie, zanika konieczność reakcji z poziomu lęku i niedoboru. Odkrywamy prawdziwą moc łagodności.

Kiedy stajemy w wewnętrznej mocy

odzyskujemy łagodność,

i dostęp do swojej autentyczności

Żyjąc mocą łagodności,  żyjemy w zgodzie z sobą, ze swoimi prawdziwymi potrzebami, w poczuciu poszanowania siebie i innych. W całkowitej pewności, że razem z innymi tworzymy większą wartość niż my sami.

W mocy łagodności kryje się prawda o tym,

czego najbardziej pragniemy w życiu.

Kryje się w niej:

otwartość, szczerość i zaufanie,

odwaga , pewność i spokój,

cierpliwość, łagodność i bezpieczeństwo

empatia, dobroć i tolerancja.

W mocy łagodności pojawia się poszanowanie dla ludzkiej odmienności, dla natury, dla Ziemi, roślin, zwierząt oraz  nieograniczoności, która nas otacza. Moc łagodności odnosi się do każdego aspektu naszego życia, do zdrowia, do relacji, do urzeczywistniania tego kim jesteśmy i po co pojawiamy się na świecie. Wnosi do życia pokój i otwartość.

Dzięki swojej głębi, pozwala nam jasno powiedzieć „ tak” lub „nie” bez odwoływania się do lęku, agresji, dwuznaczności, zazdrości, poniżenia, czy uległości.

Moc łagodności osadza nas w teraźniejszości,

w bliskim kontakcie,

z tym, czym w rzeczywistości jesteśmy. 

W mocy łagodności kryje się prawda o nas samych, budząca zaufanie do siebie, wspierająca autentyzm, opierająca się na odpowiedzialności oraz szacunku do siebie i innych. Przywracająca nam dobrze rozumiane poczucie własnej wartości i uznawanie wartości innych. 

 

Kiedy zaczęłam pojmować, czym tak na prawdę jest moc łagodności, zrozumiałam, że wyznacza kierunek życia. Stała się dla mnie drogowskazem, za którym podążam. Czasem wychodzi mi się to lepiej, a czasem gorzej, ale prowadzi mnie i ufam kierunkowi, który wyznacza mojemu życiu.

 

Namalowałam intuicyjny obraz o tym tytule. Ten obraz był moim nauczycielem, prowadził mnie krok po kroku do odkrywania i uświadomienia sobie wielu aspektów tego, czym jest dla mnie moc łagodności. 

Pragnę podzielić się z Tobą moim odkryciem. Może moc łagodności będzie tym, co nada kierunek Twojemu życiu, tak jak zrobiła to ze mną.

Poznaj kolejne filary Akademii

Przywracaj radość dziecka

Wzmacniaj intuicję 

Uwalniaj ciało od blokad